Hållbarhetsredovisning

Vår hållbarhetsredovisning omfattar verksamhetsåret 1 januari 2019 – 31 december 2019 och är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) Standarder med tillämpningsnivå Core. Redovisningen är till för alla som är intresserade av vårt hållbarhetsarbete.

Läs vår hållbarhetsredovisning för år 2019 Läs vår hållbarhetsredovisning för år 2018 Läs vår hållbarhetsredovisning för år 2017

 

 

 

Tillbaka