Hållbarhet enligt Pantamera

Vår vision handlar om att bidra till ett hållbart samhälle genom världens bästa pantsystem.

Hållbarhetsredovisning 2017

Hållbarhetsredovisning 2017

Vår hållbarhetsredovisning är gjord i enlighet med en global standard för hållbarhetsredovisningar - Global ​Reporting Initiatives (GRI) och är till för alla som är intresserade av vårt hållbarhetsarbete. Här hittar du information och fakta om vårt hållbarhetsarbete, bland annat genom nyckeltal inom områdena; återvinning, klimat och miljö, affärsrelationer, medarbetare och samhälle.

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår vision om att bidra till ett hållbart samhälle genom världens bästa pantsystem, och redovisningen är en sammanställning av det arbete vi lägger ned för att minska våra klimatavtryck och ta vårt hållbarhetsansvar.

Läs och ladda ner vår hållbarhetsredovisning
Design för återvinning

Design för återvinning

Pantsystemet bygger på den cirkulära tanken - varje förpackning som godkänns i systemet ska kunna materialåtervinnas. Det betyder att hårda krav ställs på förpackningen redan från början.

Läs hela artikeln
En säker arbetsplats

En säker, trygg och frisk arbetsplats

Vårt arbetsmiljöarbete omfattar all verksamhet och medarbetarens totala arbetssituation där både fysiska, psykiska och sociala aspekter beaktas. För oss innebär det att vi aktivt arbetar med att minimera riskerna för arbetsskador, olycksfall och tillbud samt med aktiviteter som är positiva för medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet.

Läs hela artikeln
2 700 pantrum

2 700 pantrum - butiksbesök gör pantsystemet bättre

Dagligvarubutikerna är vår största insamlingskanal och en viktig kugge i vår verksamhet. Calle Flodin, butiksrådgivare och David Revenius, kundansvarig, besöker ofta butikerna för att upprätthålla det goda samarbete som utgör stommen för hela pantsystemet.

Läs hela artikeln
Anläggning för återvinning

En anläggning för optimal återvinning

Omkring 95 procent av alla förpackningar komprimeras och sorteras redan i butikens pantautomat. De förpackningar som inte passerat en pantautomat räknas och komprimeras i vår anläggning. Lösa korkar separeras från PET-materialet och tas omhand i ett eget flöde. Vår fabrikschef Kjell Petersson berättar med om anläggningen.

Läs hela artikeln
Frivillig anslutning ger nya kunder

Frivillig anslutning ger nya kunder i pantsystemet

Ett flertal producenter har visat intresse för att ansluta sina produkter till pantsystemet, för att på så sätt öka återvinningen och stärka sitt hållbarhetsarbete. Vi tog ett snack med Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Läs hela artikeln
Några framtidstankar

Några tankar om framtiden

Logistikbranschen befinner sig i en spännande fas. Ambitionsnivån är hög och vi har under de senaste åren arbetat intensivt med att miljöanpassa våra transporter. Vår logistikchef Marie Skoog berättar mer.

Läs hela artikeln
Pantamera och innebandyn

Pantamera och Innebandyn

Sedan 2015 är vi stolt huvudsponsor till Svensk Innebandy. En förutsättning för sponsorskapet har varit en gemensam värdegrund, som bland annat innefattar en hållbar inriktning, integrationstankar och ett tydligt arbete för ökad jämställdhet. Under 2017 förlängde vi avtalet ytterligare.

Läs hela artikeln
Hållbarhetsåret i korthet
1 856 328 599
burkar och PET-flaskor pantades.
37 000 ton
material skickades iväg för återvinning.
År 2025
ska våra inrikes transporter vara fossilfria
183
burkar och flaskor per person pantades i Sverige.