Pantautomaten

Pantautomaten

Sedan de första moderna pantautomaterna installerades 1984 har det vuxit fram ett pantsystem som bara under 2019 bidrog till att spara in hela 180 000 ton koldioxid, lika mycket som en mindre svensk stad förbrukar under ett år. Det gör pantautomaten till en fantastisk innovation i all sin enkelhet.

Koldioxidsugen

Koldioxidsugen

Det kan verka som science-fiction men på Island, vid foten av vulkanen Hengill står en ”jättedammsugare” som suger in luft och filtrerar den från koldioxid. Koldioxiden pumpas sedan ner i vatten som i en gigantisk sodastream. Det kolsyrade vattnet pressas ned i berggrunden där koldioxiden binds till mineraler. På bara två år två år mineraliseras hela 95 procent av koldioxiden. I naturen tar motsvarande mineraliseringsprocess tusentals år.

Vågkraftparken

Vågkraftparken

Den här vågkraftparken hittar du i havet utanför Perth i Australien. Den består av tre kraftverk med en kapacitet på 240 kilowatt vardera och ska kunna förse 2000 hushåll med el och dricksvatten. Det som gör vågkraftverket unikt är att det genererar både elektricitet och dricksvatten (vilket är en bristfällig vara i Australiens ökenlandskap). I nästa steg ska kapaciteten skalas upp till 1000 kilowatt per kraftverk.

Solkrafttornet

Solkrafttornet

I Negeveöknen i Israel sträcker sig världens högsta solkrafttorn 260 meter upp i luften. På marken står över 50 000 speglar som fångar upp solljuset och reflekterar det mot en koncentrerad yta högst upp i tornet. När ljuset träffar tornet omvandlas det till värme som i sin tur omvandlas till el. Detta kallas även termisk solkraft och fördelen är att elproduktionen blir jämnare och mer förutsägbar eftersom värmen kan lagras och användas även när solen går ned. Anläggningen i Negeveöknen har en kapacitet på 121 megawatt vilket räcker till att försörja 120 000 hushåll med el.