Så går det till

Om du har en restaurang, pizzeria, café, kiosk eller liknande och vill ta hand om panten på ett smidigt sätt kan du bli kund hos oss. Vi kallar det manuella kunder, och panten hämtas via det bryggeri eller den grossist som levererar din dryck. Som manuell kund samlar du alltid din pant i säckar. Din grossist eller dryckesleverantör tar med sig panten vid varuleveranser.

När du har registrerat dig som kund hos oss så kommer etiketter att skickas ut. Dessa är märkta med ditt kundnummer samt ett specifikt löpnummer. Etiketterna ska sättas på säckförslutarna, dvs. plastbandet med brickan på. På så sätt ser vi vilka säckar som tillhör din verksamhet. Etiketten måste sättas fast slätt så att det går att scanna av numret i fabriken. Panten transporteras till vår fabrik i Norrköping där etiketten läses av.

  • Pantersättningen
    Pantersättningen kommer att betalas ut via ett giro. Därför måste du ha ett plus- eller bankgiro som är rent utan hänvisning. Ett bankkonto eller liknande fungerar inte att betala ut till på grund av säkerhetsskäl. När du registrerar dig som ny kund så kommer ett registreringsunderlag att skickas ut där du ska ange ditt organisationsnummer samt ett plus- eller bankgironummer. Därefter skickar du tillbaka detta till oss. Panten betalas ut till ditt giro en gång i veckan, tänk på att det kan ta 2-6 veckor innan dina säckar kommer till vår fabrik.
  • Nya etiketter
    När etiketterna börjar ta slut så känner vårt system av det, och beställer automatiskt nya etiketter. För att systemet ska fungera är det viktigt att du enbart sätter en etikett per säck.
  • Kvalitet
    Det får inte förekomma skräp, matrester eller glas i säckarna eftersom det förstör vår utrustning och skapar olägenheter för vår personal. Följden blir att ingen ersättning betalas ut för de säckarna. Varje burk och flaskas EAN-kod scannas för utbetalning, fukt och skräp i säckarna försvårar avläsningen och ni riskerar att få för lite betalt. Vi rekommenderar att man separerar burkar och PET-flaskor då drickarester från burkarna kan skada PET-flaskornas etiketter.

Tänk på detta när det gäller säckarna

Pantsäckarna får endast innehålla aluminiumburkar och PET-flaskor, de får inte innehålla skräp, glas eller andra främmande föremål. Fyll säckarna lagom mycket. Över- eller underfyllda säckar försvårar hanteringen och pantflödet. På bilden nedan ser du hur en perfekt fylld säck bör se ut!

Bra fylld säck Bra fylld säck Så här ska en perfekt fylld säck se ut.
Underfylld säck Underfylld säck En underfylld säck är inte godkänd.
Överfylld säck Överfylld säck En överfylld säck är inte godkänd.
Tillbaka