Här kan du beräkna vad kostnaden blir för dina produkter.

Vad kostar det?

Anslutningsavgift

Det kostar 10.000 kr för varje kalenderår att vara ansluten till pantsystemet. Pengarna går oavkortat till Jordbruksverket som använder dem till att bekosta sin tillsynsverksamhet. Jordbruksverket besöker butiker och grossister och ser till att alla förpackningar som enligt förordningen ska vara anslutna till pantsystemet är det och att pantsymbolen är synlig på burken eller flaskan. Säljs någon dryck utan pant riskerar butiken att få betala en avgift.

Administrativavgift och sorteringsavgift

För plastflaskor och stålburkar betalar producenten eller importören en avgift för varje förpackning som säljs till Returpack. Avgiften bekostar administration, insamling och sortering av förpackningarna. För plastflaskor beror avgiften på förpackningens storlek och färg. Du betalar lägre avgift för en klar, transparent flaska än en färgad flaska. Det beror på att en klar flaska kan återanvändas och bli till en ny flaska. Det färgade plastmaterialet återanvänds också till nya produkter men kan inte bli livsmedelsförpackningar.
För aluminiumburkar finns det inga administrativa eller sorteringsavgifter.

Ovanför i kalkylatorn kan du beräkna vad kostnaden blir för dina produkter.

Panten är ingen avgift

Panten är ingen avgift utan snurrar runt mellan producent, Returpack, butik och konsument. I butiken redovisas panten separat på prislappen och bakas inte in i försäljningspriset. Se nedan hur pantpengen snurrar i systemet.

Försäljningsredovisning

Senast den 7:e varje månad ska du rapportera in hur många produkter per streckkod som du sålt under föregående månad på producentwebben. Returpack skickar därefter en faktura på pant och avgifter och följer produkternas återvinning.

Ladda ner avtalsbilagan Priser och avgifter
Tillbaka
Pantpengens väg

Panten är ingen avgift utan snurrar runt mellan producent, Returpack, butik och konsument. I butiken redovisas panten separat på prislappen och bakas inte in i försäljningspriset.

1. Pantare

Konsumenten betalar panten till butiken när de köper produkten och får tillbaka panten av butiken när de lämnar tillbaka den tomma förpackningen.

2. Butik

När producenten eller importören säljer sina artiklar till butiken läggs panten på priset.

Räkneexempel 1

Ett bryggeri säljer 1000 flaskor läsk till en butik.
Bryggaren fakturerar =
1000 x (10 kr försäljningspris + 0,89 kr pant) + 12 % moms =
10 890 kr + 12 % moms

3. Producenter & importörer

Varje månad senast den 7:e försäljningsredovisar producenten eller importören hur många artiklar som sålts till butik. Returpack fakturerar därefter panten, administrationsavgift och ev. sorteringsavgift.

4. Returpack

Varje vecka betalar Returpack ut pengar för den pant som butikerna betalt ut till konsumenter. Återvinningsstatistiken från pantautomaterna ligger till grund för utbetalningen.

Räkneexempel 2

Ett bryggeri har sålt 1000 flaskor läsk (1l färgad PET) under en månad och försäljningsredovisar det till Returpack.
Returpack fakturerar =
1000 x (0,89 kr pant + 0,22 kr adm.avg. + 0,05 kr sort.avg.) + 25% moms =
1160 kr + 25% moms