Frivillig anslutning till pantsystemet

Förordningen, ”pantlagen”, styr vilka drycker och förpackningar som är tvingade att ingå i ett retursystem. Dit hör bland annat läsk, vatten, energidryck, öl mm. Returpack har valt att öppna upp pantsystemet för fler produktgrupper för vilka det är valbart för producenterna att ansluta sina förpackningar. De produkter som just nu kan anslutas frivilligt till pantsystemet är saftprodukter och juicer (från 2018-01-01).

Vilka produkter kan anslutas frivilligt?

Saft

Saft definieras som ett flytande koncentrat, vanligtvis av bär eller frukt. Koncentratet blandas av konsumenten med vatten till en färdig dryck. Saftprodukterna ska säljas i en förpackning som fungerar väl i pantsystemet.

Juice

Den frivilliga anslutningen rör juicer som innehåller mer än 50% frukt, bär eller grönsaker. Juice som innehåller mindre än 50% frukt, bär eller grönsaker omfattas av pantlagsstiftningen och är tvingade att ingå i ett retursystem.

De juicer som kan anslutas ska huvudsakligen bestå av frukt, bär eller grönsaker. Låg halt av mejeriinnehåll får förekomma men inga andra animaliska livsmedel. Drycken ska vara lättflytande med tunn konsistens och utan fasta bitar. Produkten ska säljas som en konsumtionsfärdig dryck och förpackningen ska fungera väl i pantsystemet.

Kontakta Returpack om du är osäker på om din produkt kan ingå!

Hur gör jag för att ansluta en frivillig produkt?

    1. Ansök om att ingå avtal för frivillig anslutning. Även om du redan har ett avtal för andra produkter med Returpack behöver du ansöka.
    2. Ansök om frivillig anslutning
    3. Anslut dina produkter enligt gällande förpackningskrav, se nedan på den här sidan.

Vad kostar det att ansluta frivilliga produkter?

Samma avgifter per ansluten förpackning gäller som för övriga produktgrupper. Däremot utgår ingen årlig anslutningsavgift för frivilligt anslutna produkter.
Läs om kostnaderna för att ansluta produkter

Tillbaka

Vi bedömer förpackningarna utifrån material, materialtjocklek, färg, innehåll, form och streckkodens läsbarhet. Allt för att garantera att förpackningen kommer fungera optimalt igenom hela återvinningsprocessen. Klicka på siffrorna på flaskan för att se vad som är OK eller inte.

Vi bedömer förpackningarna utifrån material, materialtjocklek, färg, innehåll, form och streckkodens läsbarhet. Allt för att garantera att förpackningen kommer fungera optimalt igenom hela återvinningsprocessen. Klicka på siffrorna på burken för att se vad som OK eller inte.