Förordningen

Sedan 2006 måste du som yrkesmässigt tappar eller importerar konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk se till att produkten ingår i ett godkänt retursystem. Det har Sveriges regering beslutat. Vi på Returpack erbjuder dig ett av världens mest framgångsrika pantsystem. För att få ett pantmärke behöver du teckna ett avtal med oss. Så snart avtalet är tecknat kan du registrera dina produkter till pantsystemet. När förpackningarna är godkända kan du påbörja försäljningen.

Förordning SFS 2005:220:

”Den som yrkesmässigt tappar konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk eller yrkesmässigt till Sverige för in konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk ska se till att flaskan eller burken ingår i ett godkänt retursystem, om flaskan eller burken är avsedd för den svenska marknaden. Första stycket gäller inte dryck som huvudsakligen består av mejeriprodukter eller grönsaks-, frukt- eller bärjuice. Förordning (2008:26).”

Läs mer i förordningen SFS 2005:220 Anslut er produkt till pantsystemet

Tillbaka