Anslut er till pantsystemet

Alla dryckesförpackningar i plast och metall måste ingå i ett godkänt retursystem för att få lov att säljas i Sverige, Returpacks pantsystem är ett sådant. Undantagna är drycker som innehåller mer än hälften av mejeriprodukter. I september 2017 öppnades pantsystemet även för frivillig anslutning av juiceprodukter på motsvarande sätt som för saftprodukter.
För att kunna ansluta produkter till pantsystemet behöver du först teckna ett avtal med Returpack. Det tar ungefär tre veckor och du ansöker genom att fylla i ett webbformulär som du hittar bakom länken överst på sidan.

Fyll i ansökningsformulär här

Så här går anslutningen till:

1. Fyll i webbformuläret och skicka in till Returpack.

2. Returpack gör en kreditbedömning av ditt bolag och beräknar eventuell säkerhet. Säkerheten behålls av Returpack under avtalstiden och återbetalas när avtalet sägs upp och dina produkter slutar ge pant.

3. Signera säkerhetsavtalet som kommer via e-post och betala in säkerheten.

4. Betala anslutningsavgift på 10.000 kr för det första kalenderåret. Avgiften går oavkortad till Jordbruksverket.

5. Signera det slutliga avtalet som kommer via e-post och skicka in till Returpack.

6. Nu är du ansluten och kan börja registrera produkter!

Frivillig anslutning till pantsystemet

För produkter som inte är tvingade att ingå i ett godkänt retursystem finns en frivillig anslutning till Returpack och pantsystemet. Just nu erbjuds saftprodukter frivillig anslutning. I september 2017 öppnades pantsystemet även för frivillig anslutning av juiceprodukter. Avtalsprocessen är den samma förutom att det inte utgår någon anslutningsavgift. Annars är villkoren och avgifterna desamma.

Avtalsvillkor

Här kan du ladda ner våra avtalsvillkor, bilagorna till avtalet. Läs noga igenom villkoren innan du signerar avtalet.

Allmänna villkor Nya allmänna villkor gäller från 2018-02-05 Nya allmänna villkor för frivillig anslutning gäller från 2018-02-05 Teknisk specifikation och märkningsmanual Ny Teknisk specifikation och märkningsmanual gäller från 2018-02-05 Pant och avgifter
Tillbaka