Se filmen om

PRODUCENTER & IMPORTÖRER

Logga in på producentwebben

Logga in på producentwebben

Till inloggningssidan
Anslut er till pantsystemet
Registrera
produkt
Rapportera försäljning

Vi bedömer förpackningarna utifrån material, materialtjocklek, färg, innehåll, form och streckkodens läsbarhet. Allt för att garantera att förpackningen kommer fungera optimalt igenom hela återvinningsprocessen. Klicka på siffrorna på flaskan för att se vad som är OK eller inte.

Vi bedömer förpackningarna utifrån material, materialtjocklek, färg, innehåll, form och streckkodens läsbarhet. Allt för att garantera att förpackningen kommer fungera optimalt igenom hela återvinningsprocessen. Klicka på siffrorna på burken för att se vad som är OK eller inte.

Här kan du beräkna vad kostnaden blir för dina produkter. För plastflaskor och stålburkar betalar producenten eller importören en avgift för varje förpackning som säljs till Returpack. Avgiften bekostar administration, insamling och sortering av förpackningarna. För plastflaskor beror avgiften på förpackningens storlek och färg. Du betalar lägre avgift för en klar, transparent flaska än en färgad flaska. Det beror på att en klar flaska kan återanvändas och bli till en ny flaska. Det färgade plastmaterialet återanvänds också till nya produkter men kan inte bli livsmedelsförpackningar. För aluminiumburkar finns det inga administrativa eller sorteringsavgifter.

Pantpengens väg

Panten är ingen avgift utan snurrar runt mellan producent, Returpack, butik och konsument. I butiken redovisas panten separat på prislappen och bakas inte in i försäljningspriset.

1. Pantare

Konsumenten betalar panten till butiken när de köper produkten och får tillbaka panten av butiken när de lämnar tillbaka den tomma förpackningen.

2. Butik

När producenten eller importören säljer sina artiklar till butiken läggs panten på priset.

Räkneexempel 1

Ett bryggeri säljer 1000 flaskor läsk till en butik.
Bryggaren fakturerar =
1000 x (10 kr försäljningspris + 0,89 kr pant) + 12 % moms =
10 890 kr + 12 % moms

3. Producenter & importörer

Varje månad senast den 7:e försäljningsredovisar producenten eller importören hur många artiklar som sålts till butik. Returpack fakturerar därefter panten, administrationsavgift och ev. sorteringsavgift.

4. Returpack

Varje vecka betalar Returpack ut pengar för den pant som butikerna betalt ut till konsumenter. Återvinningsstatistiken från pantautomaterna ligger till grund för utbetalningen.

Räkneexempel 2

Ett bryggeri har sålt 1000 flaskor läsk (1l färgad PET) under en månad och försäljningsredovisar det till Returpack.
Returpack fakturerar =
1000 x (0,89 kr pant + 0,19 kr adm.avg. + 0,05 kr sort.avg.) + 25% moms =
1130 kr + 25% moms