Pantrör

Var ska du lämna din förpackning när du druckit ur din PET-flaska och aluminiumburk utomhus? En lösning kan vara pantrör, som monteras bredvid papperskorgar. Burk- och PET-letare kan lätt ta förpackningarna och panta dem, nedskräpningen runt papperskorgarna minskar och du som lämnade burken eller flaskan känner att du gjort något bra. Det ska vara lätt att göra rätt.

Ett hundratal av Sveriges kommuner har monterat upp pantrör i park- och stadsmiljö. Utöver det har ett femtontal bostadsbolag, liksom lika många campingplatser monterat upp pantrör i sina områden.

Under sommaren 2016 har drygt 500 nya pantrör monterats runt om i Stockholms parker.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta kundtjänst på kundtjanst@returpack.se eller 011-19 19 80 om du vill veta mer om våra pantrör.

Enkel montering Med ett par skruvar fästs monteringsskenan på en befintlig papperskorg.
Smart placering Placera pantröret i direkt anslutning till papperskorgen för att göra det enkelt att sortera rätt.
Olika pantrör Självklart finns det flera olika pantrör att välja mellan.
Tillbaka