Lämna pant på ÅVC

Pantamera Express på återvinningscentraler

Vi jobbar hela tiden för att hitta nya smarta sätt att panta på och för att få ännu fler att panta mera. Att samarbeta med återvinningscentraler känns självklart, då våra undersökningar visar att många besökare även vill kunna panta sina flaskor och burkar där.

Under 2016 och 2017 placerar vi ut 20 stycken storpantarautomater, kallade Pantamera Express. I Pantamera Express tömmer du enkelt hela säckar med burkar och PET-flaskor i ett fack. Automaten räknar och sorterar ungefär 100 förpackningar på ett par minuter, därefter kan du välja att få dina pengar utbetalda till ditt PayPal-konto, via betalcheckar som du kan handla för i din mataffär – eller att skänka panten till välgörande ändamål. Läs mer om Pantamera Express här.

Alternativ panthantering på återvinningcentraler

Även på mindre återvinningscentraler vill besökare kunna lämna sin pant. Vi har tagit fram en paketlösning där återvinningscentralen placerar ut ett antal insamlingskärl i plast där besökarna kan lämna sin pant. När återvinningscentralen samlat ihop ett antal säckar kommer våra transportörer och hämtar. Vi betalar ut en ersättning per säck – och pengarna går oavkortat till den donationsmottagare som återvinningscentralen har valt.

  • Jag vill veta mer om panthantering på återvinningscentraler
    Kontakta kundtjänst på kundtjanst@returpack.se eller 011-19 19 80.

Panta snabbt, smidigt och enkelt med Pantamera Express:
Samla panten Du behöver inte sortera aluminiumburkarna och PET-flaskorna var för sig.
Töm säcken Töm enkelt i hela säcken. Smidigt, snabbt och nästintill kladdfritt.
Välj utbetalningslösning När du är klar väljer du enkelt hur du vill få panten utbetald.
Tillbaka