Lämna pant på ÅVC

Vi jobbar hela tiden för att hitta nya smartare sätt att panta på och för att få ännu fler att panta mera. Att samarbeta med återvinningscentraler känns självklart, då våra undersökningar visar att många besökare även vill kunna panta sina flaskor och burkar där.
Läs mer om Lämna pant på ÅVC

Pantrör

Var ska du lämna din förpackning när du druckit ur din PET-flaska och aluminiumburk utomhus? En lösning kan vara pantrör, som monteras bredvid papperskorgar. Ett hundratal av Sveriges kommuner har monterat upp pantrör i park- och stadsmiljö.
Läs mer om Pantrör