Så går det till

Att vara kund hos oss är kostnadsfritt och innebär att ditt företag eller din organisation skickar in era burkar och PET-flaskor till vår anläggning. Vi ersätter er för panten och för ert arbete med hanteringen av burkarna och flaskorna, så kallad hanteringsersättning. Nedan kan du läsa mer om hur det fungerar att vara kund i Sveriges pantsystem för burkar och PET-flaskor.

Anmäl dig som kund i pantsystemet

Kund med pantautomat

I Sverige finns det ca 3 000 butiker med en komprimerande pantautomat. I dessa butiker pantas ca 94% av alla förpackningar. För att bli kund med pantautomat ska butiken anmäla sig som kund hos Returpack. Det innebär att butiken lämnar sina uppgifter (giro, organisationsnummer, adress o.s.v.) till Returpack så att Returpack kan betala ut pant och hanteringsersättning till butiken samt hämta insamlad pant. Mellan butiken/kedjan där butiken ingår upprättas också ett avtal som reglerar samarbetet.

Läs mer om våra butiksavtal

 • Du äger din pantautomat
  Pantautomaten köper du från någon av de godkända leverantörerna av pantautomater. I pantautomaten räknas och komprimeras panten.  Pantersättningen betalas ut via ett giro. Därför måste du ha ett plus- eller bankgiro som är rent utan hänvisning. Ett bankkonto eller liknande fungerar inte att betala ut till på grund av säkerhetsskäl. När du registrerar dig som ny kund så kommer ett registreringsunderlag att skickas ut där du ska ange ditt organisationsnummer samt ett plus- eller bankgironummer, därefter skickar du tillbaka detta till Returpack.

  Pantautomaten ägs av kunden själv och blir avläst varje vecka. Från söndag kväll till tisdag förmiddag kontaktar automatleverantören pantautomaten. Tre försök görs och om man inte lyckas få kontakt skickas en felrapport ut. Efter avläsningen skapas en betalningsfil och pengar betalas ut till angivet gironummer samma vecka. För att betalningar ska kunna genereras är det viktigt att man tar ut ett tömningskvitto varje gång man byter kärl/kartong/säck. I början på varje månad skickas en månadsrapport ut från Returpack. Den berättar vad som är utbetalat till er under föregående månad.

  Som pantautomatskund kan du vara antingen lösviktskund eller kund med kartong/säck. Som Lösviktskund får du din pant hämtad med så kallad tvåfacksbil. Dina kärl eller säckar med pant töms direkt i bilen för vidare transport till Norrköping. Som kartong/säckkund skickar du kartonger eller säckar med pant med din grossist eller dryckesleverantör.

 • Lösviktshämtning, eller hantering av pant i säck eller kartong?
  Inför att en butik öppnas överenskommer Returpack vilket hämtningssätt som passar butiken. Över 85% av butikerna är anslutna till Lösviktshämtning, dvs hämtning med komprimerande tvåfacksbil. Butiker som ligger i områden där det är långt mellan butikerna , tex på landsbygden och öar, får panten hämtad i kartonger och säckar av sin grossist eller dryckesleverantör. Ett mindre antal butiker i centrala lägen i städer har använder sig också av hämtning av sin grossist då det är svårt att arrangera en smidig hämtning med en tvåfacksbil.

  Lösviktshämtning – Tvåfacksbilen kommer och hämtar pant hos dig på överenskomna dagar. De flesta butiken har kärl som står under maskinen och som sedan töms direkt i tvåfacksbilen, Returpack hjälper till med att bedöma hur många kärl butiken behöver. Kärlen köps av Returpack. Mindre butiker med begränsat lagringsutrymme kan ha säckar under pantautomaten, dessa töms direkt i tvåfacksbilen. Kärlen är märkta med etiketter som scannas av chauffören vid varje hämtning. Använder butiken säckar sätts en etikett på varje säck. Observera att säckförslutare inte ska användas utan etiketten sätts direkt på säcken.

  Hantering av pant i säck eller kartong – När du har registrerat dig som kund hos Returpack så kommer etiketter att skickas ut. Dessa är märkta med ditt kundnummer samt ett specifikt löpnummer. Etiketterna ska sättas på kartongerna eller på säckförslutarna, dvs. plastbandet med brickan på, om ni använder säck. På så sätt ser vi vilka kartonger/säckar som tillhör din verksamhet. Etiketten måste sättas fast slätt så att det går att scanna av numret i fabriken.

 • Kvalitet
  Kärl, kartonger och säckar med pant som skickas in till oss måste vara sorterade, dvs. plastflaskor för sig och burkar för sig. Det får heller inte förekomma skräp eller glas eftersom det förstör vår utrustning, följden blir att ingen ersättning betalas ut. Om utbetalning redan är gjord, kommer en justering att göras vid ett senare betalningstillfälle. Tänk på att fylla kärlet, kartongen eller säcken, det minskar kostnaderna och sparar på miljön.

Kund utan pantautomat

Om du har en butik, men inte någon pantautomat kan du ändå bli kund hos oss. Vi kallar det manuella kunder, och panten hämtas via det bryggeri eller den grossist som levererar din dryck. Som manuell kund samlar du alltid din pant i säckar. Din grossist eller dryckesleverantör tar med sig panten vid varuleveranser.

 • Pantersättningen
  Pantersättningen kommer att betalas ut via ett giro. Därför måste du ha ett plus- eller bankgiro som är rent utan hänvisning. Ett bankkonto eller liknande fungerar inte att betala ut till på grund av säkerhetsskäl. När du registrerar dig som ny kund så kommer ett registreringsunderlag att skickas ut där du ska ange ditt organisationsnummer samt ett plus- eller bankgironummer. Därefter skickar du tillbaka detta till oss. Panten betalas ut till ditt giro en gång i veckan, tänk på att det kan ta 2-6 veckor innan dina säckar kommer till vår fabrik.
 • Etiketter
  När du har registrerat dig som kund hos oss så kommer etiketter att skickas ut. Dessa är märkta med ditt kundnummer samt ett specifikt löpnummer. Etiketterna ska sättas på säckförslutarna, dvs. plastbandet med brickan på. På så sätt ser vi vilka säckar som tillhör din verksamhet. Etiketten måste sättas fast slätt så att det går att scanna av numret i fabriken. Panten transporteras till vår fabrik Norrköping där etiketten läses av. När etiketterna börjar ta slut så känner vårt system av det, och beställer automatiskt nya etiketter. För att systemet ska fungera är det viktigt att du enbart sätter en etikett per säck.
 • Kvalitet
  Det får inte förekomma skräp, matrester eller glas i säckarna eftersom det förstör vår utrustning och skapar olägenheter för vår personal. Följden blir att ingen ersättning betalas ut för de säckarna. Varje burk och flaskas EAN-kod scannas för utbetalning, fukt och skräp i säckarna försvårar avläsningen och ni riskerar att få för lite betalt. Vi rekommenderar att man separerar burkar och PET-flaskor då drickarester från burkarna kan skada PET-flaskornas etiketter.

Vanliga frågor

Här hittar du svar på våra vanligaste frågor.

Vanliga frågor och svar
Tillbaka