Månadsrapport

Som kund till oss vill vi att du enkelt ska få koll på hur mycket som betalas ut från oss till dig för din hantering av panten. I början av varje månad får du därför en månadsrapport från oss. I månadsrapporten kan du se vad som är utbetalt till er under föregående månad. I exemplen nedan hittar du även förklaringar till informationen i månadsrapporten.

Månadsrapport för dig med pantautomat Månadsrapport för dig utan pantautomat

Mer information på vår kundwebb

På vår kundwebb har vi gjort det enkelt för dig att följa dina pantutbetalningar från oss, du hittar dina månadsrapporter upp till 10 månader bakåt i tiden. Kontakta oss på kundtjanst@returpack.se eller 011-19 19 80 om du vill ha mer information om vår kundwebb.

Logga in på kundwebben
Tillbaka