Hanteringsersättning

Hanteringsersättningen är den ersättning per burk och flaska, utöver panten, som butiken får som kompensation för att de tar emot förpackningar som ingår i retursystemet. Principen är att den ska täcka handelns kostnader för panthanteringen (pantautomat, service, arbete, lokal, material).

Hanteringsersättning och aktuella pantbelopp 2019

Frågor och svar om hanteringsersättning

Butiker med en komprimerande pantautomat får en fast årlig ersättning samt en rörlig ersättning per burk och flaska som tas emot. Både den fasta och rörliga ersättningen betalas ut veckovis.

Vi har sammanställt ett antal frågor och svar för att det ska vara lätt att sätta sig in i vad den nya modellen för hanteringsersättning innebär.

Frågor och svar om hanteringsersättning
Tillbaka