Butik med pantautomat

Ungefär 3 200 av våra kunder tar emot pant via pantautomat, dessa är framförallt dagligvarubutiker. Hos dessa kunder hämtar vi panten själva med en så kallad tvåfacksbil eller så skickar de in panten med sin grossist eller dryckesleverantör.

Att vara kund hos oss är kostnadsfritt och innebär att ditt företag eller din organisation skickar in era burkar och PET-flaskor till vår anläggning. Vi ersätter er för panten och för ert arbete med hanteringen av burkarna och flaskorna, så kallad hanteringsersättning.

Nedan kan du läsa mer om hur det fungerar att vara kund i Sveriges pantsystemet för burkar och PET-flaskor.

 • Pantautomaten
  Pantautomaten köper du från någon av de godkända leverantörerna av pantautomater. I pantautomaten räknas och komprimeras panten.  Pantersättningen kommer att betalas ut via ett giro. Därför måste du ha ett plus- eller bankgiro som är rent utan hänvisning. Ett bankkonto eller liknande fungerar inte att betala ut till på grund av säkerhetsskäl. När du registrerar dig som ny kund så kommer ett registreringsunderlag att skickas ut där du ska ange ditt organisationsnummer samt ett plus- eller bankgironummer, därefter skickar du tillbaka detta till Returpack.

  Pantautomaten ägs av kunden själv och blir avläst varje vecka. Från söndag kväll till tisdag förmiddag kontaktar automatleverantören pantautomaten. Tre försök görs och om man inte lyckas få kontakt skickas en felrapport ut. Efter avläsningen skapas en betalningsfil och pengar betalas ut till angivet gironummer samma vecka. För att betalningar ska kunna genereras är det viktigt att man tar ut ett tömningskvitto varje gång man byter kärl/kartong/säck. I början på varje månad skickas en månadsrapport ut från Returpack. Den berättar vad som är utbetalat till er under föregående månad.

  Som pantautomatskund kan du vara antingen lösviktskund eller kund med kartong/säck. Som Lösviktskund får du din pant hämtad med så kallad tvåfacksbil. Dina kärl eller säckar med pant töms direkt i bilen för vidare transport till Norrköping. Som kartong/säckkund skickar du kartonger eller säckar med pant med din grossist eller dryckesleverantör.

 • Kund med pantautomat – kartong eller säck
  När du har registrerat dig som kund hos Returpack så kommer etiketter att skickas ut. Dessa är märkta med ditt kundnummer samt ett specifikt löpnummer. Etiketterna ska sättas på kartongerna eller på säckförslutarna, dvs. plastbandet med brickan på, om ni använder säck. På så sätt ser vi vilka kartonger/säckar som tillhör din verksamhet. Etiketten måste sättas fast slätt så att det går att scanna av numret i fabriken.

 • Kund med pantautomat – Lösvikt
  Tvåfacksbilen kommer och hämtar pant hos dig på överenskomna dagar. Kärlen är märkta med etiketter som scannas av chauffören vid varje hämtning. Använder butiken säckar sätts en etikett på varje säck. Observera att säckförslutare inte ska användas utan etiketten sätts direkt på säcken.

 • Etiketter
  När etiketterna börjar ta slut så känner vårt system av det, och beställer automatiskt nya etiketter. För att systemet ska fungera är det viktigt att du enbart sätter en etikett per kartong/säck. Butiker med kärl behöver inga etiketter, kärlen är redan märkta.

 • Kvalitet
  Kärl, kartonger och säckar med pant som skickas in till oss måste vara sorterade, dvs. plastflaskor för sig och burkar för sig. Det får heller inte förekomma skräp eller glas eftersom det förstör vår utrustning, följden blir att ingen ersättning betalas ut. Om utbetalning redan är gjord, kommer en justering att göras vid ett senare betalningstillfälle. Tänk på att fylla kärlet, kartongen eller säcken, det minskar kostnaderna och sparar på miljön.

Tillbaka