Registrera produkt

Minst tre veckor innan lansering av en ny produkt ska anmälan, specifikationer och förpackningsprov ha kommit in till oss. Förpackningsprovet ska vara komplett med kapsyl, etikett och märkning, dvs. burken eller flaskan ska se ut så som den kommer att göra i handeln. Vi rekommenderar att du vid framtagning av ny typ av förpackning/produkt, löpande stämmer av med oss för att säkerställa att produkten uppfyller de krav som ställs. Kom ihåg att eventuella förändringar på befintliga produkter i retursystemet först ska godkännas av oss på Returpack.

Hur gör jag?

Fyll i en anmälningsblankett och skicka in den till oss tillsammans med materialspecifikationer och tre tomma förpackningsprover. Skicka dem till:

Returpack AB
Att: Artikelregistrering
Hanholmsvägen 67
602 38 Norrköping

Krav på förpackningen

Vi bedömer förpackningarna utifrån material, materialtjocklek, färg, innehåll, form och streckkodens läsbarhet. Allt för att garantera att förpackningen kommer fungera optimalt igenom hela återvinningsprocessen. Kraven finns sammanställda i vår tekniska specifikation och märkningsmanual.

Teknisk specifikation och märkningsmanual

Den tekniska specifikationen och märkningsmanualen för metall- och plastförpackningar ligger till grund för vilka förpackningar som kan anslutas i pantsystemet. Manualen är uppdaterad och den nuvarande versionen träder i kraft den 1 maj 2016 och gäller från det datumet som en bilaga till avtalet mellan Bryggeri/Importör och Returpack.

Normalt tre veckors handläggningstid

Vår handläggningstid är tre veckor från att vi tagit del av dina handlingar. Efter att förpackningsprov, anmälningsblankett och specifikationer inkommit kontrollerar och godkänner vi produkten, därefter registrerar vi streckkoden i pantsystemet. Detta tar normalt ca tre veckor under förutsättning att produkten uppfyller de tekniska kraven och att det finns ett giltigt avtal, se teckna avtal.

Tester av förpackningen

Våra grundläggande tester på Returpack omfattar:

  • test av läsbarheten av streckoden
  • materialtjockleken med kompressionsprover
  • visuell bedömning av form och färg
  • mätning av längd och bredd

Ibland har vi behov av att göra utökade tester av en förpackning och tar då hjälp av leverantörerna av pantautomaterna eller våra materialköpare. Detta sker i samråd med den som skickat in förpackningen till oss. Vi kan vid utökade tester begära in fler förpackningar från er. Utökade tester kan bland annat handla om:

  • komprimeringstest
  • limtest
  • test av metallisering på etikett
  • avläsning av kod
  • formen på flaskan/burken
  • analys av materialsammansättning i flaskor

Streckkod och pantmärke

Det är förpackningens streckkod som identifierar den genom pantsystemet. Det är därför viktigt att den streckkod som finns på förpackningen är unik för den som säljer den och för pantsystemet. Den som ansluter en streckkod till pantsystemet är ansvarig för allt som pantas på den koden. Streckkoder förmedlas av GS1 Sweden.

Exempel 1: En produkt som tidigare har sålts utan pant i Sverige måste byta till en ny streckkod i och med att produkten blir pantbelagd.

Exempel 2: Leverantörer som importerar och säljer samma typ av dryck måste använda egna unika streckkoder.

Pantmärket visar att förpackningen är ansluten till pantsystemet och är pantbelagd. Underlag för att trycka pantmärke på förpackningen skickas ut när avtalet är tecknat.

Tax-free och exportartiklar, som endast ska säljas utanför Sverige, ska ej använda en EAN-kod som är ansluten till Returpack och det svenska pantmärket får ej vara synligt. Säljs de med svenskt pantmärke ska all försäljning rapporteras till Returpack (och pant och andra avgifter betalas in).

Säljstart för produkten

När förpackningen är godkänd för anslutning och du har ett giltigt avtal, får du en bekräftelse på registreringen som du ska kontrollera är korrekt och skicka tillbaka.

Pantautomaterna i Sverige uppdateras varje vecka med information om nya koder. Om produkten är godkänd och registrerad före fredag kl. 11.00 så är pantautomaterna uppdaterade med den nya koden på onsdagen i nästkommande vecka. Först då är produkten klar för lansering och tillåten att sälja.

Hur gör jag för att köpa pantetiketter?

När du har ett avtal med oss kan du beställa etiketter via webbportalen pant.returpack.se.

Avregistrering av produkter

När försäljningen av en produkt upphör skickar du in en avanmälan. Generellt gäller att en produkt ger pant 2 år efter datum för avanmälan av artikeln.

Tillbaka