Teckna avtal

För att ansluta burkar och flaskor till Returpacks retursystem behöver du först teckna ett avtal med oss. Ett grundläggande krav är att företaget är registrerat för moms och F-skatt i Sverige och att företaget klarar vår kreditbedömning. Kreditbedömningen ligger till grund för den säkerhet vi begär in av alla företag som vill ansluta sig till pantsystemet.

Hur gör jag?

Här hittar du avtalet med bilagor. Läs igenom avtalet och villkoren och skicka det påskrivna avtalet tillsammans med en försäljningsprognos till oss på avtal@returpack.se.

Ansluta frivilliga produkter till pantsystemet

Från den 1 september 2015 kan du ansöka om att teckna avtal med oss för frivilliga produkter. I dagsläget handlar det om saftprodukter. Då gäller särskilda avtal och villkor.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden är tre veckor från och med att vi har tagit del av dina handlingar.
När vi har behandlat din ansökan får du besked och vid godkännande en faktura på årsavgiften: 10 000 kronor per kalenderår. Avgiften går oavkortat till Jordbruksverket, vår tillsynsmyndighet.

Avtalet träder i kraft när anslutningsavgiften är betald.

När kan jag börja sälja produkterna?

När avtalet är tecknat kan du registrera dina produkter till pantsystemet. Du hittar mer information om det under registrera produkt. När förpackningarna är godkända kan du påbörja försäljningen.

Vad innebär försäljningsrapportering?

Senast den 7:e varje månad ska antalet sålda förpackningar rapporteras till oss. Rapporten ligger till grund för den faktura vi skickar ut för pant och administrativa avgifter.

Rapportering görs via webbsidan https://pant.returpack.se . Inloggningsuppgifter och instruktioner skickas ut när du tecknar avtalet.

Varför görs en kreditbedömning?

När vi registrerar era artiklar i pantsystemet tar vi på oss ett stort ekonomiskt ansvar, eftersom vi ersätter alla burkar och flaskor som kommer in för återvinning. Vi gör en kreditbedömning för att vara säkra på att vi kan fullgöra vårt åtagande gentemot butiker och konsumenter.

Kontakta oss gärna på avtal@returpack.se eller 011-19 19 70 om du har fler frågor om vilka regler och villkor som gäller.

Tillbaka