Pantstatistik 2015

I Sverige är målet att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas och de senaste åren har vi legat strax under, vilket gör oss till bland de bästa i världen på att panta. Det är regeringen genom Naturvårdsverket som bestämmer återvinningsmålen. Jordbruksverket är ansvarig tillsynsmyndighet. Varje år sammanställer vi statistiken över hur mycket som pantas, och därmed kan återvinnas till nya burkar och flaskor.

Återvinning i procent under 2015:

Burk: 85%*
PET totalt: 83,5%
Totalt: 84,4%

* Från och med 2014 rapporterar vi endast den återvinning och återvinningsgrad som vi själva utför och står för, dvs exklusive insamling via andra retursystem.

Tillbaka