Pantstatistik

I Sverige är målet att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas och de senaste åren har vi legat strax under, vilket gör oss till bland de bästa i världen på att panta. Det är regeringen genom Naturvårdsverket som bestämmer återvinningsmålen. Jordbruksverket är ansvarig tillsynsmyndighet. Varje år sammanställer vi statistiken över hur mycket som pantas, och därmed kan återvinnas till nya burkar och flaskor.

Återvinning i procent under 2017:

Burk: 85,7%*
PET totalt: 84,1%
Totalt: 85%**

* Från och med 2014 rapporterar vi endast den återvinning och återvinningsgrad som vi själva utför och står för, dvs exklusive insamling via andra retursystem. I siffran ingår genom pantsystemet mottagna okända dryckesförpackningar i metall. 

** Siffran gäller den totala återvinningen inklusive frivilligt anslutna produkter. För endast förordningsanslutna produkter är pantningsgraden 85,2%.

Återvinning antal per person:

Totalt: 183 st

Försäljning, totalt antal förpackningar (avrundat till närmaste miljontal):

2 169 miljoner förpackningar

Återvinning, totalt antal förpackningar (avrundat till närmaste miljontal):

1 850 miljoner förpackningar

Återvunnet material, ton:

Aluminium: 16 740

PET-material: 20 282

 

 

 

Tillbaka