Pantstatistik 2016

I Sverige är målet att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas och de senaste åren har vi legat strax under, vilket gör oss till bland de bästa i världen på att panta. Det är regeringen genom Naturvårdsverket som bestämmer återvinningsmålen. Jordbruksverket är ansvarig tillsynsmyndighet. Varje år sammanställer vi statistiken över hur mycket som pantas, och därmed kan återvinnas till nya burkar och flaskor.

Återvinning i procent under 2016:

Burk: 86,2%*
PET totalt: 82,5%
Totalt: 84,9%

* Från och med 2014 rapporterar vi endast den återvinning och återvinningsgrad som vi själva utför och står för, dvs exklusive insamling via andra retursystem.

Återvinning antal per person:

Totalt: 177 st

Försäljning, totalt antal förpackningar (avrundat till närmaste miljontal):

2 084 miljoner förpackningar

Återvinning, totalt antal förpackningar (avrundat till närmaste miljontal):

1 769 miljoner förpackningar

Återvunnet material, ton:

Aluminium: 16 361

PET-material: 20 645

 

 

 

Tillbaka