Förordning styr pantsystemet

Vi är ansvariga för Sveriges största pantsystem av burkar och PET-flaskor för konsumtionsfärdig dryck. Det är vår uppgift att få återvinningssystemet att fungera i alla led; sprida information om återvinningssystemet, hantera ersättningar samt koordinera hämtning av tomma förpackningar.

Sveriges riksdag har beslutat om förordningen som styr vår verksamhet.

Förordningen som styr vår verksamhet

”Den som yrkesmässigt tappar konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk eller yrkesmässigt till Sverige för in konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk skall se till att flaskan eller burken ingår i ett godkänt retursystem, om flaskan eller burken är avsedd för den svenska marknaden.”

Läs hela förordningen (SFS 2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar
Frivillig anslutning till pantsystemet

Sedan hösten 2015 så kan saftproducenter frivilligt anmäla sig till pantsystemet. Alla de större saftproducenterna har valt att ansluta alla eller delar av deras saftprodukter. Alla saftprodukter med pantmärke har ännu inte hunnit komma ut i butik, och det tillkommer ständigt fler.

Återvinningsmål

Vårt mål är satt av Sveriges riksdag och regering. Vi ska nå 90 procent återvinning av burkar och PET-flaskor.

Det är regeringen genom Naturvårdsverket som bestämmer återvinningsmålen. Jordbruksverket är ansvarig tillsynsmyndighet för Returpack.

Tillbaka