Vårt uppdrag

Vi är ansvariga för Sveriges största pantsystem av burkar och PET-flaskor för konsumtionsfärdig dryck. Det är vår uppgift att få återvinningssystemet att fungera i alla led; sprida information om återvinningssystemet, hantera ersättningar samt koordinera hämtning av tomma förpackningar.

Tack vare vår position har vi ett stort ansvar. Det system vi driver ska hantera dagens pantförpackningar – utan att äventyra framtidens resurser. Det är därför vi ständigt arbetar med att utveckla pantsystemet, våra logistiklösningar och våra samarbeten för att öka tillgängligheten och därmed återvinningen.

Vår vision:

Vi bidrar till ett hållbart samhälle genom världens bästa pantsystem.

Vår affärsidé:

Vi driver ett retursystem med pant för återvinning av dryckesförpackningar av plast och metall i Sverige.

Förordningen som styr vår verksamhet

”Den som yrkesmässigt tappar konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk eller yrkesmässigt till Sverige för in konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk skall se till att flaskan eller burken ingår i ett godkänt retursystem, om flaskan eller burken är avsedd för den svenska marknaden.”

Läs hela förordningen (SFS 2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

Återvinningsmål

Vårt mål är satt av Sveriges riksdag och regering. Vi ska nå 90 procent återvinning av burkar och PET-flaskor.

Det är regeringen genom Naturvårdsverket som bestämmer återvinningsmålen. Jordbruksverket är ansvarig tillsynsmyndighet för Returpack.

Tillbaka