Vårt uppdrag

Vi är ansvariga för Sveriges största pantsystem av burkar och PET-flaskor för konsumtionsfärdig dryck. Det är vår uppgift att få återvinningssystemet att fungera i alla led; sprida information om återvinningssystemet, hantera ersättningar samt koordinera hämtning av tomma förpackningar.

Tack vare vår position har vi ett stort ansvar. Det system vi driver ska hantera dagens pantförpackningar – utan att äventyra framtidens resurser. Det är därför vi ständigt arbetar med att utveckla pantsystemet, våra logistiklösningar och våra samarbeten för att öka tillgängligheten och därmed återvinningen.

Förordningen som styr vår verksamhet

”Den som yrkesmässigt tappar konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk eller yrkesmässigt till Sverige för in konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk skall se till att flaskan eller burken ingår i ett godkänt retursystem, om flaskan eller burken är avsedd för den svenska marknaden.”

Läs hela förordningen (SFS 2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

Återvinningsmål

Vårt mål är satt av Sveriges riksdag och regering. Vi ska nå 90 procent återvinning av burkar och PET-flaskor.

Det är regeringen genom Naturvårdsverket som bestämmer återvinningsmålen. Jordbruksverket är ansvarig tillsynsmyndighet för Returpack.

Tillbaka