Ägare och ledning

Företaget ägs gemensamt av Sveriges Bryggerier, Livsmedelshandlarna och Svensk Dagligvaruhandel. År 2017 hade vi 65 anställda, och en omsättning på 2,7 miljarder kronor.

Styrelsen för Returpack Svenska AB:

Ordförande: Anders Strålman
Ledamöter:
Pär Bygdeson, Andreas Norlin (Livsmedelshandlarna)
Karin Brynell, Mats Sjödahl (Svensk Dagligvaruhandel)
Anna-Karin Fondberg, Gunnar Svensson, Henrik Dunge, Erika Danckwardt-Lillieström (Sveriges Bryggerier)

Bolagsledningen:

Bengt Lagerman Bengt Lagerman VD bengt.lagerman@returpack.se
Lena Jessen Lena Jessen Administrativ chef lena.jessen@returpack.se
Katarina Lundell Katarina Lundell Marknadschef katarina.lundell@returpack.se
Ulrika Magnusson Ulrika Magnusson HR- & Hållbarhetschef ulrika.magnusson@returpack.se
Tillbaka