Praktikplatser

Varje år tar vi på Pantamera emot ett antal praktikanter, då vi tror att det är gynnsamt både för oss som företag och för dig som vill göra praktik.

Olika typer av praktikplatser…

Vi erbjuder olika typer av praktikplatser. Det kan handla om att göra praktik inom ramen för en utbildning, det gäller oftast praktik inom transport-, logistik- eller kommunikationsutbildningar. Det kan också handla om att vi erbjuder vår arbetsplats som ett intressant sammanhang och en möjlighet att komma i kontakt med arbetsmarknaden för någon som av olika orsaker stått utanför.

… Och praktikinriktningar

För de senare har vi tagit fram två spår eller inriktningar på våra praktikplatser. Den ena innebär praktik inom produktion/anläggning och den andra inom reception/kontor. I båda fallen handlar det om att erbjuda en bredd av olika arbetsuppgifter och inblick i flera olika yrken.

Är du nyfiken på att göra praktik hos oss?

 

Tillbaka