”Spännande företag med unika logistikflöden”

”Spännande företag med unika logistikflöden”

Namn: Rebecka Nilsson och Lovisa Adolfsson
Exjobb på Returpack: våren 2016
Exjobb inom: Logistikutveckling

Under våren 2016 gjorde Rebecca Nilsson och Lovisa Adolfsson sitt exjobb inom logistik på Returpack. De studerar båda på civilingenjörsprogrammet Kommunikation, transport och samhälle vid Linköpings universitet.

Berätta, vad gör ni här på Returpack?

Vi ser över insamlingsstrukturen, av burkar och flaskor, i norra Sverige och försöker hitta en bättre lösning på hur detta ska gå till. Vi tittar särskilt på flödena från butikerna till Returpacks anläggning i  Norrköping.

Hur kommer det sig att ni valde att skriva ert exjobb för Returpack?

Det är ett spännande företag med väldigt unika flöden som inte liknar något annat, vilket är intressant. Vi sökte och när vi fick höra vad vi kunde skriva om tyckte vi att det lät jättekul! De ville ha hjälp med rätt saker som passade in på vårt program och som vi kunde hjälpa till med.

Vad är det som är intressant med Returpacks organisation inom logistikområdet?

Att det handlar om returflöden. Vanligtvis är det flöden där produkter ska transporteras ut till kund, här är det tvärtom. Det är också spännande att vi ser över norra Sverige som innebär långa avstånd, vilket skapar helt andra utmaningar att lösa än i södra Sverige där folk bor väldigt tätt. Men panten måste ju hämtas hos alla – i hela Sverige.

Hur tycker ni att det är att sitta på ett företag och att skriva gentemot att sitta på campus?

Jättebra, verkligen. Allt går mycket smidigare, exempelvis att få hjälp eller få information. Man kommer också in i företaget mycket bättre när man är på plats och får större förståelse för det problem man ska lösa. Man blir också bra uppdaterad om saker som händer i organisationen och får mer förståelse för hela systemet.

Vilket har varit den största utmaningen med exjobbsskrivandet – än så länge?

Största utmaningen hittills har nog varit att förstå hur flödet och systemet fungerar här på Returpack. Att kartlägga och få en tydlig bild av hur nuläget ser ut.

Vilken är er bästa upplevelse på Returpack hittills?

Onsdagsmackan, haha! Och sen att alla är så engagerade och jobbar mycket med utveckling gör att man lär sig mycket. Att vi får vara med på möten och sånt är också väldigt lärorikt.

Intervjun är gjord av Elin Nilsson Angelstedt, som även fotograferat. Elin gjorde praktik på Returpacks marknadsavdelning under våren 2016. Läs intervjun med henne.

Tillbaka