Hållbara transporter

Vi i Sverige har ett pantsystem i världsklass som nu har blivit ännu bättre, när våra transporter körs på förnybart bränsle. Det innebär en växthusgasreduktion med cirka 80 procent.

– Som pionjär inom cirkulär ekonomi är vårt mål är att vara världens mest effektiva och hållbara pantsystem. Eftersom vi hanterar ständigt ökande pantvolymer jobbar vi kontinuerligt med att förbättra våra logistiklösningar och hållbarhetssäkra våra transporter, säger Bengt Lagerman, vd på Returpack/Pantamera.

400 000 mil per år

Varje år transporteras 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor för att återvinnas. Mer än 95 procent av alla burkar och PET-flaskor som kommer in till oss på Pantamera-fabriken kommer via pantautomater. Panten hämtas upp i lösvikt från butikerna med komprimatorbilar för att sedan köras till ett mellanlager där den lastas om i stora volymbilar för att transporteras vidare till vår anläggning i Norrköping. Totalt kör transporterna cirka 400 000 mil per år.

Under 2015 inledde vi ett genomgripande projekt för att effektivisera och hållbarhetssäkra vår pantlogistik. Det innebär bland annat att vi valde att flytta transportplaneringen inhouse. Vi ställde samtidigt nya krav på fordon, motorer och bränsle där samtliga transporter skulle köras på förnybart bränsle. Sedan dess har den nya logistiklösningen rullat ut i område efter område.

– Idag rullar panten på det förnybara miljöbränslet HVO eller biogas i hela landet. I samband med att vår logistiklösning implementerades i Jämtland i juni är alla transporter som vi själva kontrollerar helt fossilfria, vilket är en fantastisk miljöbesparing, säger Bengt Lagerman.

Fakta om Pantameras transporter

  • Panttransporterna som Pantamera själva kontrollerar uppgår till 396 168 mil. I avtalen med transportörerna finns villkorat att de ska köra på det drivmedel som Pantamera anvisar. I dagsläget förespråkar vi HVO. I samband med övergången till HVO minskas utsläppen av växthusgaser med omkring 80 procent.
  • Mer än 95 procent av volymen transporteras med HVO. På Gotland finns inte den möjligheten, där körs istället en biogasbil. Övrig insamling transporteras med en blandning av diesel, HVO och RME.
  • 49 komprimatorbilar, används för att hämta upp panten i butikerna, komprimera den och köra panten till ett mellanlager. I juni 2017 rullar komprimatorbilarna ut i Jämtland och i samband med det körs alla Pantameras transporter på miljöbränsle.
  • 10-12 volymbilar används föra att frakta panten från mellanlagren till Pantamera-fabriken i Norrköping.
Tillbaka