Pantamera och innebandyn

Sedan juni 2015 är vi huvudsponsor till Svensk Innebandy. En förutsättning för sponsorskapet har varit en gemensam värdegrund, som bland annat innefattar en hållbar inriktning, int...
Läs mer om Pantamera och innebandyn

En säker, trygg och frisk arbetsplats

Vårt arbetsmiljöarbete omfattar all verksamhet och medarbetarens totala arbetssituation där både fysiska, psykiska och sociala aspekter beaktas. För oss på Returpack innebär det at...
Läs mer om En säker, trygg och frisk arbetsplats

Vårt hållbarhetsarbete

Returpacks hållbarhetsarbete tar avstamp i visionen om att bidra till ett hållbart samhälle genom världens bästa pantsystem.  Hållbarhetsfrågorna genomsyrar på ett naturligt sätt a...
Läs mer om Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsredovisning

Vår hållbarhetsredovisning omfattar verksamhetsåret 1 januari 2017 - 31 december 2017 och är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) Standarder med tillämpningsnivå Cor...
Läs mer om Hållbarhetsredovisning

Hållbara transporter

Vi i Sverige har ett pantsystem i världsklass som nu har blivit ännu bättre, när våra transporter körs på förnybart bränsle. Det innebär en växthusgasreduktion med cirka 80 procent...
Läs mer om Hållbara transporter

Engagemang och sponsring

Returpack vill vara en positiv kraft i samhället och samverka för hållbar utveckling. Socialt ansvar och miljöhänsyn går hand i hand I korthet kan man säga att våra engagemang sk...
Läs mer om Engagemang och sponsring

Design för återvinning

Pantsystemet bygger på den cirkulära tanken – varje förpackning som godkänns i systemet ska kunna materialåtervinnas. Det betyder att hårda krav ställs på förpackningen redan från ...
Läs mer om Design för återvinning

En anläggning för optimal återvinning

Omkring 95 procent av alla förpackningar komprimeras och sorteras redan i butiken. Förpackningarna hämtas i butiken av tvåfacksbilar, där plast och metall hålls isär i varsitt fack...
Läs mer om En anläggning för optimal återvinning

Några tankar om framtidens transporter

Logistikbranschen befinner sig i en spännande fas. Ambitionsnivån är hög och vi har under de senaste åren arbetat intensivt med att miljöanpassa våra transporter. Bland annat har v...
Läs mer om Några tankar om framtidens transporter

Vår policy för hållbar utveckling

Det är vårt ansvar att pantsystemet är effektivt, hållbart och tillgängligt. I vår policy för hållbar utveckling ställer vi höga krav på vår egen verksamhet och vår strävan att min...
Läs mer om Vår policy för hållbar utveckling