Hanteringsersättning utan pantautomat

Som kund får du hanteringsersättning för att täcka de kostnader du har för att hantera pantburkar och flaskor. Det kan handla om kostnader för material, utrymme och personal. Förutom denna ersättning så får du tillbaka pantbeloppet. På pantbeloppet tillkommer 25 % moms.

Den nya hanteringsersättningen är resultatet av ett omfattande utredningsarbete där många butiker deltagit i analyser av kostnader  i samband med panthanteringen. Efter överläggningar har nu Returpacks styrelse, bestående av representanter från Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelshandlarna och Sveriges Bryggerier, enats om en ny modell och övergripande nivå på den nya ersättningen.

Tillbaka