Utgående pantautomater

I vårt ansvar för det svenska pantsystemet för metallburkar och PET-flaskor ingår löpande utveckling och förbättring av samtliga delar i retursystemet. En del i detta utvecklingsarbete berör returautomaterna där vi bland annat arbetar för ökad tillgänglighet och säkerhet genom att löpande se över deras funktion.

Vi vill informera om att ett antal returautomater inte får användas i Returpacks retursystem från och med den 1 januari 2017. Orsaken är att dessa returautomater inte uppfyller retursystemets krav avseende formavkänning (kamerafunktion som förhindrar pantfusk).

Leverantör/returautomatmodeller:

Tomra Systems AB/T14, T22, T42, T62
Repant ASA/Global, Universal

Wraptech AB/W01, W02

Frågor

Välkommen att kontakta oss på kundtjänst, 011-19 19 80, kundtjanst@returpack.se. För frågor om returautomatens funktion, kontakta respektive leverantör.
Tillbaka