Månadsrapport med pantautomat

Som kund till oss vill vi att du enkelt ska få koll på hur mycket som betalas ut från oss till dig för din hantering av panten. I början av varje månad får du därför en månadsrapport från oss. I månadsrapporten kan du se vad som är utbetalt till er under föregående månad. I exemplet nedan hittar du även förklaringar till informationen i månadsrapporten.

Tillbaka