Hanteringsersättning med pantautomat

Som kund får du hanteringsersättning för att täcka de kostnader du har för att hantera pantburkar och flaskor. Det kan handla om kostnader för material, utrymme, automat och personal. Förutom denna ersättning så får du tillbaka pantbeloppet. På pantbeloppet tillkommer 25 % moms.

Vad innebär den nya hanteringsersättningsmodellen?

Returpacks styrelse har fattat beslut om en ny modell för hanteringsersättning för burk och PET. Modellen innebär att alla butiker med en komprimerande pantautomat får en fast årlig ersättning samt en rörlig ersättning per burk och flaska som tas emot. Både den fasta och rörliga ersättningen betalas ut veckovis som tidigare.

Vi har sammanställt ett antal frågor och svar för att det ska vara lätt att sätta sig in i vad den nya modellen för hanteringsersättning innebär.

Tillbaka