Integritetspolicy

Returpack värnar om din personliga integritet och den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dem gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@returpack.se.

Genom att använda Returpacks tjänster, accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in den information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du registrerar dig på vår hemsida, kontaktar oss eller nyttjar någon annan av Returpacks tjänster där du lämnar personuppgifter.

Kategorier av personer som omfattas Kategorier av personuppgifter Ändamål Rättslig grund
Privatpersoner/pantmottagare Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och kontonummer För att kunna betala ut pant Samtycke
Representanter från Butiker, Café & Restauranger, Föreningar, Producenter & Importörer, Transportörer, Automatleverantörer Namn, e-postadress och telefonnummer För att administrera pantsystemet Fullföljande av avtal
Besökare på vår webb Information om hur du interagerar med Returpack. Hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten

Enhetsinformation – tex IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, plattform och skärmupplösning

Geografisk information – din geografiska placering

För att förbättra användarupplevelse och innehåll, navigation och struktur Intresseavvägning
Deltagare i olika tävlingar, event eller kampanjer Namn, bild, ljud, filmer För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster etc Samtycke
Alla besökare till Returpack Filmning av portar och ingångar till Returpack Skalskydd och skadegörelse Intresseavvägning
Alla som besöker Returpacks transportlager Sekvensbilder av material vid transportlager Övervakning av lagernivåer Intresseavvägning

 

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Returpack kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Returpacks rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Returpack kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Returpacks övriga bolag och andra samarbetspartners såsom leverantörer av IT-infrastruktur.

Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om att nyttja Retursystemet, samt för att bekräfta din identitet och adress.

Returpack kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Datainspektionen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av leverantör eller deras underleverantörer. Eftersom Returpack är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Dina rättigheter

  • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har samlat in om dig. Kopian är gratis att begära och kan ske en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller inkomplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fallen att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.
  • Rätt till begränsning av behandling . Det innebär att dina personuppgifter märks så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål

Vidare har du rätt till att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Returpack på kontaktadress som anges nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Du hittar mer information om dina rättigheter här

Cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd upplevelse av våra webbtjänster.

Du hittar mer information om hur vi använder cookies här

Kontakta oss

Inom Returpacks koncern agerar Returpack-Burk Svenska AB med organisationsnummer 556218-9117 ombud för personuppgiftsansvaret avseende alla koncernens bolag.

Välkommen med dina frågor kring dataskydd och personuppgifter eller om du vill begära ett utdrag av dina personuppgifter. Du kan alltid nå oss på dataskydd@returpack.se

Returpack-BURK Svenska AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2019-10-07.

Tillbaka