Lossa panten – skänk slanten

Tillsammans med Kungliga Svenska Segelsällskapet arbetar vi för att öka insamlingen av burkar och PET-flaskor i skärgårdsmiljön.

Samarbetet med KSSS består av flera olika delar. Dels erbjuder Pantamera och KSSS specialdesignade återvinningskärl till företag och kontor som gratis kan beställas via KSSS. All insamlad pant går till KSSS:s ungdomsverksamhet. För att öka tillgängligheten i skärgårdsmiljön så finns det pantkärl på KSSS:s anläggningar i Saltsjöbaden, Sandhamn, Lökholmen, Telegrafholmen, Ranängen och på Långholmen. Även här skänks all insamlad pant till KSSS:s ungdomsverksamhet.

Dessutom finns Pantamera även på plats under olika evenemang som KSSS står bakom, bland annat med aktiviteter för barn och ungdomar. Självklart finns det även under evenemangen möjlighet att återvinna sina burkar och flaskor i specialdesignade pantkärl.

Tillbaka