Pantamera håller Sverige rent

Våra konsumtionsmönster producerar avfall. Avfall som många gånger slängs som skräp när det istället borde återvinnas. Hamnar skräpet dessutom ute i naturen bidrar det till ökad nedskräpning. Tillsammans med stiftelsen Håll Sverige Rent arbetar Pantamera med att ta fram konkret, pedagogiskt material riktat till förskolor och skolor. Tillsammans för vi också en löpande dialog med Sveriges kommuner kring projekt för minskad nedskräpning.

Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Håll Sverige Rent arbetar genom kampanjer och projekt, miljöutbildningar och utdelandet av olika miljömärkningar.

Vi är tillsammans med Naturvårdsverket stiftare av Håll Sverige Rent.

Följ gärna #ettskräpomdagen på Instagram!

Hämta fler
Tillbaka