Pantamera håller Sverige rent

Våra konsumtionsmönster producerar avfall. Avfall som många gånger slängs som skräp när det istället borde återvinnas. Hamnar skräpet dessutom ute i naturen bidrar det till ökad nedskräpning. Tillsammans med stiftelsen Håll Sverige Rent arbetar Pantamera med att ta fram konkret, pedagogiskt material riktat till förskolor och skolor. Tillsammans för vi också en löpande dialog med Sveriges kommuner kring projekt för minskad nedskräpning.

  • Material om pant och återvinning för pedagoger och barn i förskolor och skolor
    Våra barn och unga är ofta riktiga miljöhjältar! Att panta burkar och flaskor är en vardagshandling som många barn känner till. Som pedagog kan du hjälpa dem att förstå vad som händer med pantburkar och pantflaskor och varför det är viktigt att panta. Ladda ned och läs Håll Sverige Rents nya pantsaga tillsammans (Förskola, åk F-2) eller låt eleverna göra en rolig frågesport. (åk 4-6).

Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Håll Sverige Rent arbetar genom kampanjer och projekt, miljöutbildningar och utdelandet av olika miljömärkningar.

Returpack är tillsammans med Naturvårdsverket stiftare av Håll Sverige Rent.

Tillbaka